One Year Alone in Forest of Sweden | Building Log Cabin like our Forefathers

  ਦ੍ਰਿਸ਼ 18,956,176

Erik Grankvist

4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Sometimes we hear a call from nature. When I was 18 years old I ventured out alone with only a backpack full of simple hand tools to actualize my dream. Build my own traditional off grid log cabin by hand from the materials of the Swedish wilderness. Just like our Forefathers did.
I had no previous experience in building, gathering materials or filming. So I started studying myself the old arts and learning from my grandfather and mentor Åke Nilsson. I began to cut down trees and film with my phone, learning as I go. My project started full time once I graduated high school in summer 2019. I filmed everything myself and edited this video so you can follow my journey and hopefully learn as I do.
The tractor is a Ferguson TE20 "Grålle" from 1946, they were wildly used to move timber. In 1950 the first chainsaws came to Sweden but they were too big and heavy to be practical. I didn't want to take down every closest tree. So by using the tractor I could haul a few trees from further away, about 150 meters. I would have loved to use a horse but don't have one. yet..

Please share this video with someone who would enjoy it after the year 2020.
My business contact: erik@delkatalents.com
Instagram: @erikgrankvist_
_______________________________

Preparing First Logs: (0:00)
Clearing Log Cabin Site: (2:10)
Building Stone Foundation: (3:05)
Splitting Foundation Log: (8:05)
Log Cabin Build Starts (Learning): (12:50)
Starting To Get Faster: (21:35)
Winter Log Cabin: (26:27)
Winter logging: (31:10)
Dragging out Last Logs: (39:40)
Appreciate Nature: (46:04)
ALL LOGS FINISHED: (52:13)
Log Cabin Rebirth: (56:30)
How To Build a Log Cabin: (1:01:08)
How To Lift Heavy Logs on Log Cabin: (1:14:06)
Axe Throwing: (1:29:38)
Tall Growth of Log Cabin: (1:31:41)
Windows: (1:43:31)
Special Thanks: (1:53:12)
One Year, Log Cabin Build, Alone, Forests of Sweden, Hand tools, Off Grid, ASMR, Primitive Technology, Viking

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Marielena Castro
Marielena Castro 35 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
does this still apply to me if I only have 3 fathers :/
gerardtookmyguitar
gerardtookmyguitar ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
i would do this, but i don't have the strength or patience for it
Psilocybian
Psilocybian 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
I like to think he had no experience. He just walked into the woods and built a cabin like a gangster and didnt say a word for an entire year. With No Gloves!!!
Maiwand khan
Maiwand khan 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
dont cut the trees
Jace Bloom x
Jace Bloom x 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
does this mean he missed the pandemic?
mano soli
mano soli 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
concentratet attention at work. Without pressure of time. In the end you will lift up a tree trunk with one arm :-)
Adrian Carter
Adrian Carter 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Every tree felled should be replaced
Captian Skeptical
Captian Skeptical 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
I have mad respect for this guy.
Attantitania Official
Attantitania Official 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Love you boy
Colin S
Colin S 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
This is so awesome! Im surprised this guy is not jacked, his arms are the same size as mine. My favourite parts of the video are the random downhill skiing with a buddy, the drone footage, and the awesome tripod framing. Props.
Sarah Hodgins
Sarah Hodgins 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
No wolves or bears?
HASSAN DRAGA
HASSAN DRAGA 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Behind the camera they are 3 Jeep, One RV with refrigerator and TV, USB charger for his camera, the Director, Sound engineer.. If you ask me about how he shave his face, well... Basically at the end of the day he takes his Jeep to go to home, it's just 2.7 Km away.
Jan Milberg
Jan Milberg ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
This video is proof we live in a simulation.
paul kennedy
paul kennedy ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
He looks way too young to use these hand tools with such experience -- looks like he has been doing this stuff for 50 years. VERY Impressive.
Tino Blangsdal
Tino Blangsdal ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
And then come back to covid-19😂
EMPI
EMPI ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
bra video erik
Christian Gallagher
Christian Gallagher 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The warlike donald probably suspect because pasta comparably settle within a tight jump. warm, immense soy
Daisy Phan
Daisy Phan 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I don't get it,the house has not finished yet,but the video already finish. Can you believe it?
Balistah R.O.G
Balistah R.O.G 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
He reminds me of the book "hatchet" :)
Zachary Jeffs
Zachary Jeffs 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Bravo dude..
Antti Mutta
Antti Mutta 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The video is great but description not exactly fitting. You did not spend the year alone in the woods, you used also planks and other purchased wood and the cabin is not finished yet. It also took way more time to get there (considering you wrote you spend all the time there, which is not true). Maybe you wanted to say: Building An Almost Finished Log Cabin Alone in One Year Almost Like Our Forefathers? :) Still the work you put into this is staggering...
F4RD4D0 PFAL762
F4RD4D0 PFAL762 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I like how he dosent use too much strenght at all, saving energy with just technic e accuracy.
Giuseppe Coter
Giuseppe Coter 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Abbiamo apprezzato molto il modo con cui tratti la natura, e che pianti altri alberi nuovi. Molto, anche le tue ingegnose trovate, come risolvere le difficoltà per sollevare tronchi così pesanti. Ci piacerebbe vedere anche come vivi nella tua tenda, e che cosa mangi quando lavori...
Evan Doorlay
Evan Doorlay 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The PAborder algorithm got us once again
Easly Shinkiro
Easly Shinkiro 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
When he was born the doctor says congratulations its a man! 💯💪
Eren Er
Eren Er 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Killing the nature and recording it ? Thanks.
Blueberry Casserole
Blueberry Casserole 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Love this video
Lil_beanWCC _
Lil_beanWCC _ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Why he look like mr. beast
L0wiee
L0wiee 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Imagine, he hasn't got any roof…
Petter Nybråten
Petter Nybråten 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Not sure whether this is a Sverigedemokraterna or a Miljöpartiet campaign video
nativist
nativist 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Miljöpartiet är kommunister som vill att alla ska bo i en liten lägenhet i storstäderna och va beroende på staten.
Rocco Varone
Rocco Varone 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
me thinking that this is not how you sharpen an ax until I realized who is building a fucking house alone 1:18:02
uday kumar
uday kumar 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
How innocent you are. And also foolish to cut so many trees
C S
C S 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I wish I could just walk into a forest and do this... can I?
Kelvin Nance
Kelvin Nance 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
To say you are implacable seems redundant. You have my sincerest admiration.
Oscar Lundqvist Olsson
Oscar Lundqvist Olsson 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Erik to his future kids: When I was your age I built a log cabin by myself from scratch. They are going to feel so useless haha.
Laila Johansson
Laila Johansson 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Det var ju en sån här karl jag skulle gift mig med 😍🙏🏼 Najs skills med yxan!
John Piccione
John Piccione 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Amazing and unbelievable determination. Not many MEN like you in the world.
Aravind S
Aravind S 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hej fra Singapore, min venn. Set er hyggeligt. Taler du dansk?
VroomVroom :3
VroomVroom :3 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
You have a lot of amazing camera angles did you set up the cameras in the area prior to shooting or did you move them around while working to get better shots?
Pizza Goblin
Pizza Goblin 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
god, it must be so satisfying when a log you spent hours chipping and shaping falls perfectly into place EDIT: WAIT A MINUTE. YOU WEREN'T ALONE! THAT OLD GUY BROUGHT PLANKS TO YOU. I CALL SHENANIGANS
Hermes Trismegistus
Hermes Trismegistus 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
so do you own the land?
Corrin Rawlings
Corrin Rawlings 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
He’s created massive Lincoln logs
Joe Mcnally
Joe Mcnally 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The fact this doesn’t have any Voice over/narrator and no background music you left the noise of the Forrest,birds,rain and the satisfying noise logs make when you strike them just right with an axe this is incredible mate
Aydin Nouri
Aydin Nouri 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ok it’s fun. But this kid just destroyed a forest for a PAborder video😐
Tjay B
Tjay B 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Mans living the dream :( wish Scotland had a proper wilderness
thermaltake corsair
thermaltake corsair 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
so fake
Lucian Mihăilă
Lucian Mihăilă 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣 Jobbat 4 - 6 män !
Julia's Film Official
Julia's Film Official 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Amazing 💪
AlleyV Sc2
AlleyV Sc2 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Same as Minecraft XP (Sarcasm)
King Burger
King Burger 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
What kinda drone was that?
King Burger
King Burger 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Thats a great sight. Good work!
Devine Vaielua
Devine Vaielua 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
As soon as he heard about Covid this man left civilization to avoid catching it😎💯
GrandadPyjamas
GrandadPyjamas 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Please start lifting with your knees man. You’re asking to slip discs in your back like that.
Joseph Ciaravino
Joseph Ciaravino 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Videos like this make me so eff’n happy. Reminds me of Dick Proenneke. This was done so nicely. Thank you for posting this and for all your labors.
Zheng Yu
Zheng Yu 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Thank you for such a wonderful documentary of your incredible effort. Now I work with this video playing on the side to remind myself "Nothing is impossible with time".
MrAdventurer59
MrAdventurer59 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Wow! Denne unge mand er fantastisk. Som 18-årige skabte han netop sin egen historie, der vil vare i århundreder!
Marc-Antoine .VITTORI
Marc-Antoine .VITTORI 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
What are those trees ????
CallmeDerek Thanks
CallmeDerek Thanks 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Subtitles for what?..there's no talking
Alain Miot
Alain Miot 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0
Jbro
Jbro 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Link n logs in real life
King Dickens
King Dickens 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
""hi if u ffoj
Christel Burrell
Christel Burrell 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Saving money for sure!
Fernando Gonçalves
Fernando Gonçalves 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
1:31:29 show off... Just kidding, congratulations man
Fernando Gonçalves
Fernando Gonçalves 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
1:21:16 that is frustration summed up
MrKieras666
MrKieras666 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Congratulations,buy this Man a chainsaw and teach him to dry moss before sealing logs
S3ba11
S3ba11 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Very nice video but it can be better if you invest in camera with at least 1080p 😀
8484terry
8484terry 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
After reading the comments I learned he is/was only 18? Wow, I figured early 20's. So basically he was born with an axe in his hand, incredible work and physical prowess Erik!
sub cool
sub cool 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Молодец! Если ты тащишь бревно - не тащи, а используй жердь. Спина это самое дорогое в таком труде. Клади больше моха. Торцы бревен замни (оббей) обухом топора. paborder.info/gold/j5q6n6iQm5agznw/v.html
Nemias
Nemias 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Mano esse cara estava revoltado com alguma coisa... invés de fazer terapia fez está casa.
Nemias
Nemias 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
O cara terminou em plena pandemia... Vai ter que voltar pra lá😅
N K
N K 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Really dumb question. What is the benefit of shaving the logs?
Vali V
Vali V 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
hmmm "like our forefathers"! really? among other things, did they also had a tractor and cement packed in sacs?
Risky CHANNEL
Risky CHANNEL 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Berasa nonton movie :v
Frank Parker
Frank Parker 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
like our Forefathers - uses tractor. like our Forefathers - uses modern cement. like our Forefathers - uses modern high carbon steel tools. Yeah how about no... Sorry to say what made it hard to build these structures back in the day was exactly the lack of machinery and modern tools, the error and imprecision rate was higher because error tolerance was the same as it is today but the tools had a higher margin of error.
jose lopez
jose lopez 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
be careful when lifting heavy stones. Never lift with your back always your legs. if you have trouble keeping your back neutral wear a weightlifting belt. trust me man it will save you from injury.
cute baby
cute baby 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
just 1 question.. how does he bring the wood into the location
Allan Coelho
Allan Coelho 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dragging it down
alexpowr
alexpowr 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hey Erik amazing video, love you log cabin, you inspire me to build my own ! I was wondering whats the brand of your Wood compass you use ? Thanks in advance
Silvia Andrea Muñoz Rodriguez
Silvia Andrea Muñoz Rodriguez 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Traducelo pero no se ase lástiman los arbolesD:|
David Patrick
David Patrick 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
This is probably the most labor-intensive feat I've ever witnessed. Not only of course the sheer manpower needed to physically build the house. But that, combined with the added element of documenting and editing the whole endeavor in an artful manner boggles my mind. Truly impressive. This kid deservers millions upon millions of views for this piece of art!
Hank Ogle
Hank Ogle 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Literally anything dealing with a tree cutting tool. Nobody even comes close to the Swedes. Whether it’s the cutting tool or person. They always seem to dominate. The precision in fitting the logs together is better than anything built in America during the early years.
pzpz2135
pzpz2135 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Can anyone explain why he isn't using the already fallen trees?
Logan Curiel
Logan Curiel 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Look at this fucking UNIT
Zhanserik Akburkitov
Zhanserik Akburkitov 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Why kill a living free?!
HARDWARE HACKER
HARDWARE HACKER 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
@31:05 we stopped for dogs to drink.. dogs start to bite the snow :-D
GenocideDay5 -
GenocideDay5 - 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
nice dude
Jess
Jess 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Did he buy this land? Is it his property?
perdana channel
perdana channel 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
💪💪
Le Cobra
Le Cobra 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dude that's awesome especially considering your young age, but how about legal issues? I don't know how it works in Sweden, but I'm pretty sure it's more or less like in any places in the west, if you don't own the land it's illegal to build anything in it. Do you own the land or were you incredibly lucky and no one noticed it?
Its me PLAGUE
Its me PLAGUE 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
valheim irl be like:
XLXD T
XLXD T 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The tree said: Why did you kill me?
Artur Kostrzycki
Artur Kostrzycki 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
the forest by like
Jonas Kavaliauskis
Jonas Kavaliauskis 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
mr beast would be proud
Ardii Kun 亗
Ardii Kun 亗 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Menkrep di kehidupan nyata 🗿
Jack McPherson
Jack McPherson 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
i can feel the splinters already
Demelza Wijmans
Demelza Wijmans 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nothing ever gets built on schedule or within budget.⚌⚌ twitter.com/a054sd/status/1389636166585143300 !💖🖤❤️今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした,. 💖🖤在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而,人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔,切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味g食物煮
Pn_Tedro
Pn_Tedro 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Young boy became a men...
The Multi Bros
The Multi Bros 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
gordan ramsay in the wood's be like... Damn them skills with the axe
cg 44
cg 44 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I wonder how much that piece of land cost him. Imagine being so productive at such a young age.
Деревенский Руслан
Деревенский Руслан 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Благодаря вашему каналу, я тоже создал канал и начал снимать видео, спасибо вам большое, успехов, здоровье и тем кто читает этот комментарии!
Simon Weiguny
Simon Weiguny 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
1:01:30 The manly Merry Poppins of Sweden
After: One Year Alone Building Log Cabin | Where Is The Door!!!
22:49
Erik Grankvist
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ
Building a Medieval House | 10 Day Bushcraft Shelter Build
29:24
TA Outdoors
ਦ੍ਰਿਸ਼ 16 ਮਿਲੀਅਨ
AngryBird Aazhiya || Chutti Kuzhandhai || Rowdy Baby
9:47
Rowdy Baby
ਦ੍ਰਿਸ਼ 266 ਹਜ਼ਾਰ
Ajjubhai New FACTORY KING 👑 Only Factory Roof Fist Challenge - Garena Free Fire
19:02
BYN SHOTS : Struggles Of Paparazzi During Pandemic
0:30
Be YouNick
ਦ੍ਰਿਸ਼ 299 ਹਜ਼ਾਰ
Friends: The Reunion | Official Teaser | HBO Max
0:41
HBO Max
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ
A Year in the Wilderness | Off Grid and Self Reliant in a Log Cabin
3:22:14
My Self Reliance
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ
Building an Off-Grid Homestead  ..... start to finish
35:06
Bushradical
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ
Viking House: Full Bushcraft Shelter Build with Hand Tools | Vikings
1:00:15
TA Outdoors
ਦ੍ਰਿਸ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ
Building Amazing OFF GRID CABIN - Complete Build !
1:32:20
Wood junkie
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ
I built a Cabin in 2020 - Start to Finish
28:53
Woodness Goodness
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ
Two Years Alone in the Wilderness | Escape the City to Build Off Grid Log Cabin
1:31:34
My Self Reliance
ਦ੍ਰਿਸ਼ 28 ਮਿਲੀਅਨ
AngryBird Aazhiya || Chutti Kuzhandhai || Rowdy Baby
9:47
Rowdy Baby
ਦ੍ਰਿਸ਼ 266 ਹਜ਼ਾਰ
Ajjubhai New FACTORY KING 👑 Only Factory Roof Fist Challenge - Garena Free Fire
19:02
BYN SHOTS : Struggles Of Paparazzi During Pandemic
0:30
Be YouNick
ਦ੍ਰਿਸ਼ 299 ਹਜ਼ਾਰ
Friends: The Reunion | Official Teaser | HBO Max
0:41
HBO Max
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ
Hungry Birds Most Expensive House Tour | New House Tour
18:06
Hungry Birds Inside
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ
SCHOOL MEIN LOCKDOWN || JaiPuru
10:27
JaiPuru
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ
ASURAN | Fun Panrom Returns | VJ Siddu , Settai Sheriff | Blacksheep
17:43
Black Sheep
ਦ੍ਰਿਸ਼ 907 ਹਜ਼ਾਰ