Gifting Season 2 Bunny mp40 And Angelic Pant to AAWARI ❤️ Worth 10,00,000 Rupees || Free Fire

  ਦ੍ਰਿਸ਼ 1,302,762

Black Flag Army

ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

I Got 25000+ Diamond Gift From Garena

1000+ Gun Crates Opening

Girlfriend Prank on AAWARI Crying Face

Playing With Ajjubhai94 ( total Gaming )

Playing With AmitBhai (Desi Gamers )

ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ʟɪɴᴋ

_aawara007_

ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ

discord.gg/pUTdx3K​​​

ɪғ ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴡɪᴛʜ ᴏᴜʀ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴏʀ ᴛʜɪɴᴋ ɪᴛ ɪs ᴏᴡɴᴇᴅ ʙʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴏʀ ᴀɴʏ ᴛʏᴘᴇ ᴏғ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ɪɴғʀɪɴɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴜ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ us on instagram

ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴅɪsᴄʟᴀɪᴍᴇʀ ᴜɴᴅᴇʀ sᴇᴄᴛɪᴏɴ 107 ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴀᴄᴛ 1976 ᴛʜᴇ ᴀʟʟᴏᴡᴀɴᴄᴇ ᴡᴀs ᴍᴀᴅᴇ ғᴏʀ ''ғᴀɪʀ ᴜsᴇ'' ғᴏʀ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇ sᴜᴄʜ ᴀs ᴄʀɪᴛɪᴄɪsᴍs ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɴᴇᴡs ʀᴇᴘᴏʀᴛɪɴɢ ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ sᴄʜᴏʟᴀʀsʜɪᴘ ᴀɴᴅ ʀᴇsᴇᴀʀᴄʜ ғᴀɪʀ ᴜsᴇ ɪs ᴀ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ʟᴀᴡ ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ᴡɪʟʟ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ ʙᴇ ɪɴғʀɪɴɢɪɴɢ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏғɪᴛ ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴏʀ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴜsᴇ ɪғ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴜs ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴏᴍᴠᴇ ᴏᴜʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴏɴ'ᴛ ɢɪᴠᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴛʜᴀɴᴋs


About video : PRANK ON NAYAN ASSASSIN AND HIS OP REACTION 😂😂🤣🤣 - Garena free fire 1 Vs 2 With My Subscriber For Dj Alok & Elite Pass🥺 Who Will Win? Op Challange -Garena Free fire I Ask For Dj Alok From Random Players 😭| Emotional moment | I Gave Him Dj Alok - Garena Free Fire 1 Vs 1 Challenge With My Subscriber🥺| Who WIll WIn? Dj Alok & Elite Pass - Garena Free Fire I Ask For Dj Alok From Random Player😢 | Crying moment | I Gave Him Dj Alok - Garena Free Fire with total gaming and loud who will win 1 Vs 1 With My Subscriber For Dj Alok & Elite Pass🥺| Who Will Win? $1000 Challange-Garena Free fire10 Years Boy Ask Me For Dj alok & Diamonds || I Gave Him Dj alok -Garena Free Fire2 Boys Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Emotional Moment Moment😭|I Gave Him DjAlok-Garena Free fire rs Boy Ask Me For Dj Alok & Diamonds | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire9 Yrs Litle Boy Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Crying Moment😭| I Gave Him DjAlok-Garena Free fire10 Yrs Boy Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire 11 Yrs Boy Ask Me For Dj Alok & Diamonds | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire9 Yrs Boy Ask Me😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire 12 Yrs Boy Ask Me For Give Him Dj Alok😭 Crying moment 😥 - # # freedjalokdj alok free mein kaise le free fire,
dj alok ko free mein kaise le,
dj alok character free mein kaise le,

#in clash squad and give dj Alok
#1 :- How To Get Dj Alok Character In Free
2 :- How To Get Dj Alok Character In Gold
3 :- How To Get Alok Character In Free
4 :- How To Get Free Dj Alok Character
5 :- Get Free Dj Alok Character In Free Fire


About video :-How to climb truck on factory roof / factory पर truck चढ़ा दिया / Free fire tips and tricksHow to climb truck on factory roof / factory पर truck चढ़ा दिया / Free fire tips and tricksFree Fire best sniping place - FF fist fight in factory booyah /factory roof king [Garena free fire]Free Fire Factory King

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Black Flag Army
Black Flag Army ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Follow on Instagram:-instagram.com/_aawara007_/
ashok baweja
ashok baweja 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday bhai
T_G Hunted gaming
T_G Hunted gaming 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ff name himraj9370
T_G Hunted gaming
T_G Hunted gaming 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Bhai mujhe diamond dedo
T_G Hunted gaming
T_G Hunted gaming 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday awara bhai
Vansh Mudgil
Vansh Mudgil 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
@Arvind Arora Facts kya krna h
MOON XD
MOON XD ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Best couple of PAborder
MOON XD
MOON XD ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
HAPPY BIRTHDAY AWARA BHAI♥️♥️♥️♥️♥️😘
legend Gaming
legend Gaming ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
2472237873
alka rakhasiya
alka rakhasiya 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
🎉🎉🎉👍👍🍾🍿🍡🍬🍩🎈🍮🎃🎁🎉🍭
alka rakhasiya
alka rakhasiya 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍭🍫🍫🍭🍫🍭🍫🍫🍭🍫🍭🍭🍫🍭🍫🍭🍫🍭😁😁😁😁
Kiran Nakrani
Kiran Nakrani 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday
Jignesh Solanki
Jignesh Solanki 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hii
BOSS Gaming
BOSS Gaming 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dj song download download download
Jyotshna mayee Dixit
Jyotshna mayee Dixit 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Notice this is the account of aawara
Dhakal brother vlog
Dhakal brother vlog 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Birthday
Abhaya kumar Barik
Abhaya kumar Barik 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday AAWARA BHAI
Ashok Kumar
Ashok Kumar 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Birthday 🎂🎈
Neha Makvana
Neha Makvana 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Lojal
jashan preet
jashan preet 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday
ZM arts & Gaming
ZM arts & Gaming 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday ❤️❤️
Manjinder Singh
Manjinder Singh 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Birthday awara bhai
YOYO Vasu 9999
YOYO Vasu 9999 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hi
Poonam Doimary
Poonam Doimary 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday
Pramod Kumar
Pramod Kumar 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dj Alock 800 Demend
MVP GAMEING YT
MVP GAMEING YT 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
He is just showing his own account
Vaishali Bhoir
Vaishali Bhoir 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Awari is pregnanant na😁😁
Sanjit Kumar
Sanjit Kumar 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday
SAYAN FF_GAMING
SAYAN FF_GAMING 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy 😄😄brother
AR gamers AR gamers
AR gamers AR gamers 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hi
Roshan Chauhan
Roshan Chauhan 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
2228773582
Suryakanti Nag
Suryakanti Nag 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Legend are watching after 1month😂😂😂😀
Sujal
Sujal 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Birthday
Suraj Bhagewar
Suraj Bhagewar 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Change your name
ANIME X INDIA
ANIME X INDIA 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hi pankaj bhiya janga k???😅
Classic Bikky
Classic Bikky 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Birthday
Classic Bikky
Classic Bikky 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😄😄😄😄😄wow
rahul nath
rahul nath 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday 🎉 🎂🎂🎂
MONSTER GAMING
MONSTER GAMING 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
HAPPY BIRTHDAY BROTHER 2349801684
SP SORRY
SP SORRY 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hello
V
V 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
OP PRANK
INSANE GAMING
INSANE GAMING 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Mehnat kr or bhi
Drg Thakor
Drg Thakor 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Yar ples mene sab memere uid dale 1601258768 kus
Nilay Pathak
Nilay Pathak 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Op
Dipak Thakor
Dipak Thakor 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
16 7 2008 mera birthday he
Dipak Thakor
Dipak Thakor 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😂
Puja YT
Puja YT 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I love you awara❤️❤️❤️❤️
RDX GAMER
RDX GAMER 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Mu I'd da do
Manoj Kumar
Manoj Kumar 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Klr x anurg
MGR KILLER
MGR KILLER 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
noob sala
Gayatri Singh Divya Singh
Gayatri Singh Divya Singh 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ek id de do
Gayatri Singh Divya Singh
Gayatri Singh Divya Singh 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
2487631738
Fun Gaming
Fun Gaming 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday bhai
Suleman Khan
Suleman Khan 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
🤣🤣🤣🤣
Radhe Kisan
Radhe Kisan 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
HI
Devil Boy
Devil Boy 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
happy birthday awara bhai
Chhaya Mishra
Chhaya Mishra 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cimchandi
Mukesh Gurjar and Gurjar
Mukesh Gurjar and Gurjar 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy 😁😁 Birthday 🎈🎉🎈🎉🎈🎉🎈🎉🎈🎉
Riti Choudhary
Riti Choudhary 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
land ba dona
FF YT
FF YT 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Please aawara bhai please meri id hack h please mujhe of dedo
✰AVGคmΐήg✰
✰AVGคmΐήg✰ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday
HUZAIFA aLvi
HUZAIFA aLvi 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
op
KUSHAL.   FF
KUSHAL. FF 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday bhaiy
Tushar Makwana
Tushar Makwana 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday bhai
Naman YT
Naman YT 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday awara
harish sahoo
harish sahoo 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birth day
harish sahoo
harish sahoo 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birth day
Dev Chouhan
Dev Chouhan 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Top up kardo
Abuzar Mehtar
Abuzar Mehtar 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy barthday aawara bhai
AALU GAMING
AALU GAMING 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday but let 🎂🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Md Gghgg
Md Gghgg 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Heel bade toeu
Bhati🌠 Gemig, 🙏
Bhati🌠 Gemig, 🙏 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Please 🙏🙏🙏🔥🙏🙏🔥🙏🔥🔥🙏🔥🙏🔥🙏🔥🙏
Bhati🌠 Gemig, 🙏
Bhati🌠 Gemig, 🙏 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Bhai
PREM DAS
PREM DAS 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy anniversary Awara भाई
Ankit Baniwal
Ankit Baniwal 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Birthday
Lagend boy
Lagend boy 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Birthday 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
ARPIT TECH 7890
ARPIT TECH 7890 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
HAPPY BIRTHDAY AWARI MAM
Shyam sundar Mandal
Shyam sundar Mandal 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
2428142270
zainab khan
zainab khan 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
That is very noob collection hea pinku bhai
ajjuBhai
ajjuBhai 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
NOODA
Ansh Goswami
Ansh Goswami 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op
Ansh Goswami
Ansh Goswami 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Op in the chate video
noon king gamer
noon king gamer 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
happy birthday
WHITE999+  YT
WHITE999+ YT 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday🎂🍨🍭🍢🍧🍪🍩🍰🍫🍬
Shlok Pawar
Shlok Pawar 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday broo
KNIGHT LEGENDS
KNIGHT LEGENDS 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Lol tumhara account he
Devendra Mane
Devendra Mane 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday 🎉🎉🎉🎊
A and S music
A and S music 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday
Iqbal Ahmed
Iqbal Ahmed 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday lods
Indrabati Chhetri
Indrabati Chhetri 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Birthday dod
TO GAMER
TO GAMER 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ho gaya sultan bhai ka saat scam 😂😂😂😂😂😂😂
Shreya Gupta
Shreya Gupta 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Fun Fact: AAWARa Bhai ne apni id dikhai hai
PRO  FF
PRO FF 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Op
Puja Puja
Puja Puja 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Bhai app ham ko season 1 dedo
Anuradha Thote
Anuradha Thote 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Op
ashim majumder
ashim majumder 29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Awara bhai Dj alok de do
bisht gaming
bisht gaming 29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😂😂😂🙄🙄🙄
Ishwar Sabale
Ishwar Sabale 29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
mohammedRizwan  786
mohammedRizwan 786 29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday
NOBITA FF
NOBITA FF ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Aawari mam ka Kat gaya
Harsh Namdev
Harsh Namdev ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
🤣🤣🤣
Pramila Ji
Pramila Ji ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
DJ Alok de do
Pompa Bhattacharya
Pompa Bhattacharya ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Bhai app mere sath kheloge
N.s songing
N.s songing ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Diamond da do navdeep0349R par
_I_AM_LEG_END_
_I_AM_LEG_END_ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
YE TO LOOT HAI; MAJAK kar raha yaar bura mat manna
SSS-17-174 Pushkar thakur
SSS-17-174 Pushkar thakur ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Happy birthday
Giving AAWARI 1,00,000 To Spend In 5 Minute Challenge || Free Fire
11:43
Black Flag Army
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1 ਮਿਲੀਅਨ
Babbu Maan - IK C Pagal : Official Music Video || New Punjabi Song 2021
6:38
Babbu Maan
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ
BYN : Doston Ke Sath Roadtrip
15:14
Be YouNick
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ
Pyaar Baby | Guru | Deepa | Naakout | Allo Media
15:36
Naakout
ਦ੍ਰਿਸ਼ 352 ਹਜ਼ਾਰ
Finally ..... i m back again | Talking Stream | Raids - meme - Njoy
4:5:39
shreeman legend live
ਦ੍ਰਿਸ਼ 432 ਹਜ਼ਾਰ
Funniest Khabane Lame TikTok Compilation 2021 | New Khaby Lame TikTok #3
16:23
TikTok Famous
ਦ੍ਰਿਸ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ
How I Meet AAWARI Full Love Story Time Free Fire Love Story
14:43
Black Flag Army
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ
Why AAWARI Hate Me ? AAWARA की पिटाई 🥺 | Free Fire
6:55
Black Flag Army
ਦ੍ਰਿਸ਼ 985 ਹਜ਼ਾਰ
Babbu Maan - IK C Pagal : Official Music Video || New Punjabi Song 2021
6:38
Babbu Maan
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ
BYN : Doston Ke Sath Roadtrip
15:14
Be YouNick
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ
Pyaar Baby | Guru | Deepa | Naakout | Allo Media
15:36
Naakout
ਦ੍ਰਿਸ਼ 352 ਹਜ਼ਾਰ
Finally ..... i m back again | Talking Stream | Raids - meme - Njoy
4:5:39
shreeman legend live
ਦ੍ਰਿਸ਼ 432 ਹਜ਼ਾਰ
Types of People in Bus | BakLol Video
20:49
BakLol Video
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ
#shorts ||  pati ke bina nhi chalta ghar ka kaam
0:56
Family Fitness
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6 ਮਿਲੀਅਨ
Babbu Maan - IK C Pagal : Official Music Video || New Punjabi Song 2021
6:38
Babbu Maan
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ
Pandian Stores | 2nd to 7th August 2021 - Promo
0:35
Vijay Television
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ